Villabelasting (eigenwoningforfait) stijgt in 2015

Het eigenwoningforfait voor woningen boven de €1.040.000, de zgn. ‘villabelasting’, stijgt van 1,8% naar 2,05%. Dit betekent dat voor elke €100.000 boven deze grens, de villabezitter €250 extra bij inkomen moet optellen. Bij een 52% belastingtarief betaalt hij dus €130 meer aan belasting t.o.v. 2014.

Het “normale” forfait wat geldt voor woningen met een WOZ-waarde tussen de €75.000 en €1.140.000 blijft vooralsnog gehandhaafd op 0,7%.

Menu