Verplicht aflossen per 2013

Vanaf 1 januari 2013 moet er bij nieuwe hypotheken meteen begonnen worden met aflossen. Dat betekent het einde voor de aflossingsvrije-, spaar-, bankspaar- en beleggingshypotheken. Er blijven nog 2 varianten over, lineair en annuitair.

Bij een lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast bedrag af. Daarnaast betaalt u rente over het niet afgeloste hypotheekbedrag.. Hierdoor zijn de maandlasten in het begin vaak wat hoger dan bij een annuïteiten hypotheek.

Bij een annuiteiten hypotheek betaalt u maandelijks, zolang de rente niet wijzigt, een vast bedrag. Dit bedrag bestaat uit rente en aflossing. U betaalt in het begin vooral rente en een klein beetje aan aflossing. Tijdens de looptijd van de hypotheek daalt het aandeel van de rente in het maandbedrag en betaalt u steeds meer aflossing. Voordeel van deze aflossingsvorm is dat u in het begin relatief lage netto maandlasten heeft vanwege een bijna maximale renteaftrek.

Deze maatregel geldt voor alle nieuwe hypotheken in 2013. Sluit u echter een koopcontract voor 1 januari 2013, dan kunt u nog gebruik maken van de oude regels en hypotheekvormen.

Bestaande hypotheken worden met rust gelaten, deze hoeven niet te worden omgezet. Wilt u echter een verhoging, dan moet deze voldoen aan de nieuwe regels.

Menu