Tarief hypotheekadvies licht gestegen

De gemiddelde prijs voor hypotheekadvies is in vergelijking met vorig met zo’n 4% gestegen. Gemiddeld betalen huizenkopers voor een hypotheekadvies momenteel €2.237. Dit blijkt uit het SEH Lenteonderzoek waaraan 425 Erkend Hypotheeksadviseurs hebben deelgenomen.

Onderzoek Erkend Hypotheekadviseurs (SEH)
Uit een onderzoek een jaar eerder was het gemiddelde hypotheekadviestarief ca. €2.145. Dit getal was destijds in lijn met cijfers die toezichthouder AFM (op basis van haar Marktmonitor) publiceert. De hypotheekadviesprijs is afgelopen jaar dus licht toegenomen met ca. €100,-/

Hypotheekadvies is voor starters gemiddeld genomen iets goedkoper (€ 1.995) dan meer complexe hypotheekdossiers voor bijvoorbeeld ondernemers (€ 2.668). De prijsstijging ten opzichte van 2016 is voor deze doelgroepen 3% respectievelijk 10%. Het gemiddelde hypotheekadviestarief voor een doorstromer ligt momenteel op € 2.349.

Toegankelijkheid financieel advies
De helft van de Erkend hypotheekadviseurs is van mening dat het provisieverbod de toegankelijkheid van financieel advies voor consumenten negatief heeft beïnvloed. Klanten, met name de lagere inkomens, hebben moeite om de adviesprijs in één keer te betalen. Respondenten van het SEH Lenteonderzoek zijn het op dit punt overigens niet volledig met elkaar eens. Eén op de acht Erkend adviseurs vindt dat de toegankelijkheid van advies juist is toegenomen door het provisieverbod. Een derde ziet op dit punt geen verandering.

Productprijzen amper verlaagd
Veel adviseurs zien dat de prijzen van hypotheekproducten, na het wegvallen van de provisies, amper zijn verlaagd. Volgens 42% zijn de productprijzen na het afschaffen van provisie niet verlaagd tot zelfs verhoogd. Bijna de helft heeft een lichte daling gezien en maar 10% een substantiële prijsverlaging.

Bron: SEH Lentecongres 2017

Menu