Startersleningen en Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Even was er sprake van dat startersleningen niet meer gebruikt konden worden in 2013 omdat men verplicht is om direct met het aflossen te beginnen. Bij een starterslening gebeurde dit pas een jaar later. Dit is inmiddels aangepast zodat ook in 2013 gebruik kan worden gemaakt van de starterslening.

Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG) kunnen gewoon worden meegenomen naar een volgende woning zonder dat men dan verplicht wordt om annuïtair of lineair af te lossen. Ook bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken zonder NHG kunnen bij een verhuizing worden omgezet naar een NHG-hypotheek.

De maximale hoogte van een hypotheek met NHG, nu nog €320.000 inclusief alle bijkomende kosten, wordt in 2013 verlaagd naar €290.000 en naar €265.000 in 2014.

6. Verlaging hypotheekrenteaftrek
Met ingang van 2014 wordt de hypotheekrenteaftrek jaarlijks met een ½ procent verlaagd totdat het tarief in de 3e belastingschijf wordt bereikt. Het hoogste tarief is nu de 4e schijf met 52%. Vanaf 2014 kunt u dus daar jaarlijks een ½ procent minder vanaf trekken totdat de 3e schijf is bereikt (momenteel 42%).

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

Menu