Starters hebben last van krapte op de woningmarkt

Bijna 90% van de starters in stedelijke gebieden kan moeilijk een woning vinden.

Veel startende huizenkopers hebben het moeilijk op de woningmarkt. Bijna driekwart geeft aan dat het lastig is om een koopwoning te vinden. In de stedelijke gebieden is dat zelfs 88%. Buiten de stedelijke gebieden is het percentage wat lagen, nl. 61%. De helft van de starters is zo ontmoedigd dat ze het zoeken naar een koopwoning maar hebben gestaakt, aldus het vandaag verschenen Woonbericht van de ING.

Verder valt op dat 25% van de woningzoekenden hun criteria hebben aangepast, wat er op neer komt dat ze met minder genoegen nemen. Er worden concessies gedaan bij de hoogte van de koopsom, de locatie en de grootte van de woning.

Beleggers of particulieren kopers
Volgens de ING valt de invloed van beleggers mee. Ongeveer 11% van de ondervraagden zegt afgetroefd te zijn door een belegger. In grote steden als Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Rotterdam zal dat percentage wat hoger liggen.

Driekwart van de verkopers heeft een voorkeur van verkoop van hun woning aan een particulier die er ook zelf in gaat wonen. Echter laat 87% die principes varen als een belegger een hogere prijs voor de te koop staande woning biedt. Dat kan al om enkele duizenden euros meer gaan. De overige 13% is principieel en zegt niet aan een belegger te willen verkopen, ook als is het verschil 50.000 euro of meer.

Opmerkelijk is dat 58% van de eigen woningbezitters liever niet willen dat een belegger het huis van de buren koopt. Maar als het huis eenmaal verkocht is aan een belegger, dan is nog maar 16% negatief. Kennelijk heeft men een hekel aan onzekerheid over wie er komt te wonen.

65-plussers willen woning verkopen en terughuren
Uit het onderzoek blijkt ook dat een kwart van de 65-plussers de eigen woning wel zou willen verkopen om deze vervolgens terug te huren van de nieuwe eigenaar. Volgens Wim Flikweert, manager Wonen bij de ING: “Dit kan een alternatieve oplossing zijn voor mensen die geen nieuwe financiering meer willen of kunnen afsluiten en toch graag in de eigen woning blijven wonen. Of de zorg voor de woning niet meer willen of kunnen dragen.”

Menu