Soepelere hypotheeknormen bij probleemsituaties zoals echtscheiding

De AFM en NHG staan soepelere hypotheeknormen toe bij probleemsituaties zoals echtscheiding, werkloosheid, arbeidsongeschiktheid etc. Uitgangspunt is daarbij dat gedwongen verkoop van de woning zoveel mogelijk voorkomen moet worden als dat kan. Meestal blijft men dan achter met een restschuld (al dan niet opgevangen door de NHG).

In feit zegt men: “Als iemand met zijn huidige inkomen de woonlasten redelijkerwijs kan blijven betalen, dan mag daar een hypotheek voor verstrekt worden”. De NHG heeft zijn voorwaarden inmiddels hierop aangepast. Naast de gewone acceptatiecriteria zijn er ook “beheercriteria” bijgekomen voor die speciale situaties. Zo mag o.a. een tweede inkomen volledig worden meegeteld (was 1/3e), tellen alle inkomens mee, ook die van ZZP’rs en tijdelijke contracten en wordt er meer gekeken naar de werkelijke situatie en uitgavepatroon.

Het gaat altijd om bestaande situaties (kan de hypotheek betaald blijven worden) en geldt dus niet voor nieuwe hypotheken of oversluiten van bestaande hypotheken.

Menu