Prijs nieuwbouwwoning schiet omhoog

Bestaande woningen zijn flink in prijs gestegen maar bij nieuwbouwwoningen gaat de prijsontwikkeling nog een tikje harder. Uit cijfers van het Kadaster en het Centraal Bureau voor de Statistiek over het derde kwartaal van 2018 blijkt dat nieuwbouwwoningen in Nederland in het derde kwartaal van 2018 gemiddeld met liefst 17 procent stegen. Dit tegen een gemiddelde prijsstijging van 9,2 procent voor bestaande woningen. De prijs van een koopwoning is daarmee gemiddeld gestegen met 10,2 procent en daarmee is Nederland na Slovenië het land met de grootste prijsstijging in de Europese Unie.

In de afgelopen drie jaar waren de verkoopprijzen van koopwoningen elk kwartaal hoger dan een jaar eerder. De stijgende trend in de prijsontwikkeling zet door in het derde kwartaal. De prijzen van nieuwbouwkoopwoningen stijgen nu vier kwartalen op rij sterker dan de prijzen van bestaande koopwoningen.

Prijsontwikkeling nieuwbouw- en bestaande koopwoningen (% verandering t.o.v. een jaar eerder)

Sinds begin 2015 is de prijs van een pas opgeleverde koopwoning al met 50 procent gestegen tot bijna 398 duizend euro. Bestaande koopwoningen werden in die drie jaar ‘slechts’ iets meer dan 30 procent duurder, en kosten nu gemiddeld 292 duizend euro.

De Nederlandse huizenprijzen zijn in het derde kwartaal van vorig jaar gemiddeld met 10,2 procent gestegen (dit betreft zowel bestaande bouw als nieuwbouw). Dat is veel harder gestegen dan in de meeste andere landen van de Europese Unie, waar de gemiddelde prijsstijging op 4,3 procent lag.

Peter Hein van Mulligen van het CBS, wijst erop dat juist in binnensteden in gebieden waar de huizenmarkt toch al gespannen is, veel wordt gebouwd. ‘Dat kan een van de redenen zijn van de stijging van de prijzen.’ De NVM wees er al op dat bouwen in binnensteden relatief duur is, maar Van Mulligen denkt dat ook een andere factor kan meespelen: meer dan in het verleden worden ook nieuwbouwwoningen aan de hoogste bieder verkocht in plaats van voor gefixeerde prijzen.

Behalve in Slovenië, waar sprake was van een plus van meer dan 15 procent, vertoonde de woningmarkt in de meeste landen een minder oververhit beeld. Groot-Brittannië, Frankrijk en België kenden bijvoorbeeld maar een kleine prijsstijging. In Italië en Zweden liepen de huizenprijzen in het derde kwartaal op jaarbasis zelfs iets terug.

De gekte op de Nederlandse huizenmarkt begint overigens wel iets af te nemen, stelde de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) onlangs. De makelaarsorganisatie merkte dat het aanbod aan te koop staande woningen in het vierde kwartaal sinds lange tijd weer iets is gestegen. Ook gingen de huizenprijzen volgens hun statistieken in de laatste maanden van 2018 niet meer zo hard omhoog.

Het verschil tussen de NVM-cijfers en die van het CBS en het Kadaster is vooral dat de laatstgenoemden de transacties pas registreren op het moment dat de koopakte bij de notaris is verwerkt. De NVM registreert de verkoop doorgaans enkele maanden eerder in de koopakte.

Menu