Overdrachtsbelasting alleen over de meerwaarde

Normaal gesproken betaal je 2% overdrachtsbelasting bij de koop van een woning. (Ver)koop je echter een woning binnen 6 maanden na aanschaf, dan hoeft er alleen overdrachtsbelasting over de meerwaarde te worden betaald.

Voorbeeld 1: Je koopt een woning op of na 1 januari 2015 en verkoopt deze weer binnen 6 maanden, dan bedraagt de overdrachtsbelasting slechts 2% van de evt. meerwaarde van de woning.

Een uitzondering hierop vormen woningen die gekocht zijn in de periode tussen 1 september 2012 en 31 december 2014. Als deze woning verkocht wordt binnen 36 maanden na aankoopdatum, dan is de overdrachtsbelasting ook slechts 2% van de evt. meerwaarde van de woning.

Voorbeeld 2: Een woning is gekocht op 1 juli 2013 voor €100.000 en wordt verkocht op 1 juli 2015 (24 maanden later) voor €110.000. Dan is dus 2% x €10.000 = €200 overdrachtsbelasting verschuldigd.

Let op: voor vaststelling van de overdrachtsbelasting is het moment van overdracht bepalend (dus bij de notaris) en niet het tijdstip van tekenen van de koopovereenkomst. En alhoewel het voordeel van de overdrachtsbelasting in principe bedoeld is voor de koper, kan het in de koopovereenkomst anders worden bepaald, bv. dat het genoten voordeel naar de verkoper gaat.

Menu