Nieuwe ontwikkelingen op de hypotheekmarkt

De hypotheekmarkt is momenteel volop in ontwikkeling. Er komen steeds nieuwe geldverstrekkers bij en de al bestaande aanbieders van hypotheken worden steeds flexibeler. Dit zijn alle ontwikkeling die op dit moment plaats vinden op de hypotheekmarkt:

Nieuwe geldverstrekkers
Het aantal geldverstrekkers neemt toe. Veel van de nieuwe geldverstrekkers zijn pensioenfondsen en investeringsmaatschappijen die via zogeheten schaduwbanken of regiepartijen de weg naar de consument op de hypotheekmarkt weten te vinden. Vooral starters kiezen voor een lening bij deze nieuwe geldverstrekkers omdat zij eenvoudige producten aanbieden die voldoen voor een eerste koop van een huis.

Vraag om hypotheekadvies
Maar voor mensen die hun hypotheek willen oversluiten of gaan doorstromen naar een ander huis, zijn de producten van deze nieuwe geldverstrekkers vaak te eenvoudig. De Consumentenbond adviseert dat het beter is om als consument meer begeleiding en advies te vragen bij een hypotheekadviseur om zo een goed besluit te kunnen maken.

Voor de complexere gevallen zijn de bekende grootbanken ( ING, ABN AMRO, Rabobank ) beter geschikt dan de nieuwe geldverstrekkers. Zij kunnen meer maatwerk leveren en bieden vaak nog oude hypotheekproducten, zoals de spaarhypotheek, aan die voor sommige mensen beter aansluit bij hun situatie.

Meer concurrentie en lagere rente’s
Door de toename aan geldverstrekkers groeit ook de onderlinge concurrentie. De rentes dalen hierdoor, want veel nieuwkomers proberen een marktaandeel te veroveren door scherpe rente’s te bieden. De al bestaande aanbieders kunnen dan niets anders doen dan ook de rentes verlagen.

Hypotheken voor flexwerkers
Naast dat er meer verschillende aanbieders zijn en dat de rente lager is, is een andere ontwikkeling dat er meer flexibiliteit is op de hypotheekmarkt. Er zijn enkele nieuwe opties die het voor bepaalde doelgroepen makkelijker maakt om een hypotheek af te sluiten.

Een van die doelgroepen zijn de flexwerkers. Als flexwerker was het tot nu toe ingewikkeld om een hypotheek af te sluiten. De eerste positieve ontwikkeling voor flexwerkers was de Perspectiefverklaring die in 2014 is opgezet door uitzendbureau Randstad, Obvion Hypotheken en Vereniging Eigen Huis. Als uitzendkracht werkzaam voor Randstad, Tempo Team en Yacht kan je nu een Perspectiefverklaring aanvragen waarmee je aanspraak kan maken op een hypotheek met de Nationale Hypotheek Garantie.

Een gelijke verklaring is de Arbeidsmarktscan van Start People. Om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een hypotheek wordt er bij de Arbeidsmarktscan gekeken naar opleiding, regio, leeftijd, werkervaring, huidige functie, maar ook de kans op werkloosheid en het perspectief voor de komende vijf jaar, waaronder iemands verdiencapaciteit. Bij een score van 70 punten of hoger komt de flexwerker in aanmerking voor een hypotheek.

De Arbeidsmarktscan is voor een grote groep consumenten bereikbaar: namelijk voor flexwerkers en iedereen die op tijdelijke basis werkzaam is. De initiatiefnemers van de Arbeidsmarktscan willen deze in de toekomst uitbreiden naar zzp’ers.

Crowdfunding

Een andere optie om de koop van een huis te financieren is via Crowdfunding. Obvion is hierin al enige tijd actief. Zij bieden de mogelijkheid dat ouders het huis van hun kind(eren) meefinancieren.

Wil je weten wat de beste optie is voor jouw situatie? Neem contact met ons op voor een goed en duidelijk hypotheekadvies.

Menu