Maximale hypotheek 2015 weer omlaag of toch omhoog?

Het Nibud heeft de hypotheeknormen voor 2015 bekend gemaakt. Wederom daalt de maximale verkrijgbare hypotheek met enkele procenten, afhankelijk van het inkomen.
Het Nibud houdt bij het bepalen van de hypotheeknormen rekening met de koopkracht en hypotheekrente. De koopkracht laat een wisselvallig beeld zien maar de hypotheekrente is het afgelopen jaar flink gedaald.

De gemiddelde hypotheekrente voor 10 jaar vast is met ca. 1% gedaald. Volgens het Nibud was in het rentepercentage ca. 4,25% en is nu gedaald naar rond de 3,25%.
Door een daling van de hypotheekrente kan er in principe meer geleend worden. Door de hypotheeknormen voor 2015 hierop aan te passen wordt het evenwicht hersteld.

Maximale hypotheek 2014-2015 bij een rentestand van 3,25%
Maximale hypotheek 2014-2015 bij een rentestand van 3,25%

Bij een gelijke rentestand kan men dus minder lenen. Maar de rente was een jaar geleden een vol procent hoger. Als we die twee rentestanden met elkaar vergelijken, dan kan men feitelijk méér lenen.

Maximale hypotheek 2014-2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25%
Maximale hypotheek 2014-2015 bij een rentestand van 4,25% en 3,25%

Overigens is in dit voorbeeld sprake van een gemiddelde rente. De actuele hypotheekrente voor 10 jaar vast ligt momenteel op 2,8%. Jouw maximale hypotheek voor 2015 kan je hier berekenen.

Menu