Loan-to-Value blijft op 100%

Uit de KiesWijzerWonen blijkt dat veel partijen tegen een verdere verlaging zijn van de Loan-to-Value (LTV) ratio zijn. De acht politieke partijen die aan deze kieswijzer hebben meegewerkt willen de LTV ook na 2018 op 100% houden. De LTV bepaalt hoeveel je mag lenen ten opzichte van de waarde van de woning. Dit percentage is in de afgelopen jaren afgebouwd van 108% naar 100% in 2018. Je mag dus dan niet meer lenen dan 100% van de woningwaarde.

Geen verdere verlaging van de Loan-to-Value
Onder andere de Nederlandsche Bank opperde om het percentage nog verder te verlagen, Een verlaging van de LTV zou betekenen dat je als starter een langere tijd zal moeten sparen voordat je een woning kan kopen. Volgens VBO Makelaars is verdere verlaging ook niet nodig, want er zijn inmiddels strenge criteria en een aflossingsplicht zijn ingevoerd.

VBO MakelaarsDe KiesWijzerWonen is opgezet door VBO Makelaars, een brancheorganisatie voor makelaars en taxateurs. De kieswijzer laat zien wat de standpunten zijn van politieke partijen bij woningkwesties. Aan de kieswijzer hebben de VVD, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie, SGP, SP en 50PLUS meegewerkt.

Andere standpunten
Wat ook opvalt is dat de VVD, SP, D66, SP en CU voor afschaffing of aanpassing van de overdrachtsbelasting zijn. Zo wilt de SGP de overdrachtsbelasting afschaffen en dit koppelen aan energiebesparende maatregel. De CU wilt de overdrachtsbelasting alleen afschaffen voor starters. Ook lijkt de hypotheekrenteaftrek dit keer niet hoog op de agenda te staan bij de politieke partijen. Alleen de D66, CU en Sp willen de hypotheekrenteaftrek verder afbouwen.

Menu