Huurverhoging wordt afhankelijk van kwaliteit woning

Minister Blok wil de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 vervangen door een systeem wat gekoppeld is aan de kwaliteit van een woning. Hiermee neemt hij de kern van het Sociaal Huurakkoord tussen de Woonbond en Aedes over.

De huurverhoging zou voor corporaties niet hoger mogen zijn dan 1% plus de inflatie. Hiervan mag individueel, per woning, worden afgeweken met maximaal 2,5% plus inflatie. Bepalend hiervoor is de kwaliteit van de woning. Door de kwaliteit een grotere rol te laten spelen zal dit volgens Blok bijdragen aan een beter werkende huurmarkt.

Voor particuliere verhuurders van geldt dit niet. Zij waren niet betrokken bij het huurakkoord tussen Aedes en de Woonbond. Zij mogen de huur met het maximum van 2,5 procent plus inflatie verhogen.

Ook wil minister Blok de inkomensafhankelijke huurverhoging (deels) behouden. Huishoudens worden dan eens in de 5 jaar op hun inkomen getoetst en wie meer verdient dan de toewijzingsgrens voor een sociale huurwoning (nu €38.950) kan alsnog een huurverhoging van 4 procent plus inflatie krijgen. Hiermee wil de minister de doorstroming bevorderen.

Meer informatie op de site van de Rijksoverheid.

Menu