Geen zeepbel op de woningmarkt in grote steden

Volgens De Nederlandsche Bank ( DNB) is er nog geen sprake van een zeepbel op de woningmarkt in de grote steden. Maar in steden als Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de woningmarkt wel redelijk oververhit. Het is momenteel moeilijk om hier een betaalbare woning te vinden.

Oververhitting in grote steden

Zo worden er in de grote steden huizen verkocht boven de vraagprijs, zijn er korte verkooptijden en er wordt soms zelf zonder voorbehoud van financiering of bouwkundige keuring een huis gekocht.

Een driedeling op de woningmarkt

DNB merkt op dat er momenteel een driedeling plaatsvindt op de Nederlandse woningmarkt. Het eerste deel van de woningmarkt zijn de woningen in de grote steden waar de markt oververhit is. De grote steden zijn populair, waardoor daar de prijzen flink stijgen. Het zijn vooral hoogopgeleide jongeren die vanuit de rest van Nederland naar de grote steden verhuizen. Maar in de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag zijn de woningen schaars en blijft nieuwbouw of ombouw tot woningen achter. Met als resultaat hoge prijzen en krapte.

Het tweede deel op de woningmarkt zijn de dorpen en steden rondom de grote steden, zoals Dordrecht, Delft en Amstelveen. Hier trekt de woningmarkt aan doordat veel gezinnen uit de grote steden vertrekken omdat de woningprijzen hier te hoog zijn. Ze vertrekken liever naar goedkopere plekken net buiten de stad waar gezinswoningen betaalbaarder zijn.

Het derde deel van de driedeling zijn de woningen in de rest van Nederland. Hier trekken de mensen weg. In dit deel blijft het slecht gaan met de woningmarkt.

Menu