Eigenwoningforfait naar 0,75%

Onder meer als gevolg van de stijgende huurprijzen gaat ook het eigenwoningforfait in 2015 van 0,70 naar 0,75%.

De verhoging is een gevolg van de gestegen woninghuren en de gedaalde woningprijzen. Door deze (wettelijke) koppeling blijven de belastingopbrengsten voor de overheid gelijk. Het is echter diezelfde overheid die besloten heeft om de huurprijzen te verhogen om zodoende meer in de pas te lopen met de markt. Als gevolg daarvan stijgt dus nu ook het eigenwoningforfait.

Per €100.000 woningwaarde betaalt een huiseigenaar €50 bruto meer per jaar.

Menu