Definitief woonakkoord

Afgelopen woensdag 13-02-2013 heeft minister Stef Blok van Wonen een woonakkoord bereikt met Eerste Kamer fracties van D66, SGP en CU. De bestaande hypotheekregels blijven vrijwel onveranderd. Nog steeds is een volledige en annuïtaire of lineaire aflossing in 30 jaar tijd de norm. Wel is het mogelijk om, zo laat het zich aanzien, een tweede lening te nemen om de lasten van de eerste lening te drukken. Deze tweede lening mag niet hoger worden dan 50% van de woningwaarde, is aflossingsvrij maar fiscaal niet aftrekbaar. Het is dus een extra lening om daarmee een deel van uw hypotheeklasten te betalen. De lening begint op nul maar groeit omdat er maandelijks of jaarlijks geld aan ontrokken wordt voor het deels betalen van de eerste lening. In praktijk levert deze “tweede lening” dan lagere maandlasten op totdat het maximum van 50% van de woningwaarde is bereikt.

Het is nog niet duidelijk of deze lening wordt gekoppeld aan de woning of is er sprake van een consumptief krediet? In dat laatste geval zullen de rentetarieven een stuk hoger liggen dan bij een hypothecaire lening. Ook zal deze lening bij de “schuldquote” van de aanvrager worden opgeteld waardoor u uiteindelijk een lagere hypotheek kunt krijgen. Banken hebben naar verluidt nog niet echt enthousiast gereageerd op dit nieuwe plan.

Vooralsnog levert deze nieuwe regeling veel vragen op en zijn wij net als u benieuwd naar een verdere uitwerking hiervan.

De andere belangrijkste maatregelen uit het woonakkoord zijn een verhoging van rijksbijdrage voor startersleningen naar 50 miljoen. De verhuurdersheffing voor woningcorporaties wordt teruggebracht naar 1,7 miljard, de huren gaan minder scherp omhoog en de BTW op verbouwingen en renovatie gaat van 21% naar 6% voor de duur van een jaar.

Menu