Maximale Hypotheek berekenen

Wil je weten wat je maximale hypotheek voor 2020 is?

Maak hier een berekening van je maximale hypotheek. Wil je het zeker weten? Maak dan een gratis afspraak via het formulier hieronder.


Wil je ook nog een berekening voor 2019 maken? Dat kan je hier doen. Voor 2021 kan dat binnenkort hier.

Hypotheek veranderingen 2020

Maximale hypotheek 2020 lager voor hogere inkomens
De maximale hypotheek in 2020 valt voor inkomens boven de €43.000 iets lager uit. Gemiddeld kunnen zij €5.000 minder lenen. Inkomens boven de €90.000 mogen zelfs nog minder lenen, dat loopt al snel op tot ca. €10.000. Oorzaak daarvan is volgens het Nibud een hogere inflatie en minder hypotheekrenteaftrek. Daarentegen stijgt de maximale hypotheek voor inkomens beneden de €32.000 wel iets. Het Nibud houdt overigens rekening met een loonstijging van 2,5% waardoor iedereen per saldo een hogere hypotheek kan krijgen.

Tweede inkomen telt voor 80% mee.
Volgend jaar mag het (laagste) inkomen van de partner voor 80% worden meegeteld. Dat was in 2019 70%. Het Nibud geeft als reden hiervoor dat de verschillen in besteedbaar inkomen van tweeverdieners ten opzichte van eenverdieners steeds meer toenemen door belastingmaatregelen.

NHG grens naar €310.000
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) grens gaat in 2020 omhoog van €290.000 naar €310.000. Het is de eerste keer dat de garantie boven de 3 ton uitkomt. Belangrijkste reden voor de stijging komt door de stijgende huizenprijzen. “Dit is een positieve ontwikkeling, vooral voor starters”, zegt NHG-bestuurder Arjen Gielen. “Op deze manier krijgen meer mensen toegang tot een NHG-hypotheek.”

Voor woningen waarbij energiebesparende maatregelen worden genomen, zoals isolatie, zonnepanelen en warmtepompen, kan per 1 januari 2020 328.600 euro worden geleend. Normaal gesproken mag er maar 100% van de woningwaarde worden geleend, bij energiebesparende maatregelen is dat 106%.

Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk € 301.736 (juni), € 309.689 (juli) en € 316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op € 309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door € 5.000, namelijk € 310.000.

Kosten voor NHG lager
De kosten voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaan in 2020 omlaag. De huidige premie gaat van 0,9% naar 0,7% van de totale lening voor de nieuwe woning. Eerder werd al bekend gemaakt dat de NHG grens omhoog gaat naar €310.000. Huizenkopers zijn door deze daling hiermee dus maximaal 620 euro voordeliger uit. Vrijwel alle geldverstrekkers kennen lagere rentetarieven bij een NHG lening. De extra kosten zijn daarmee snel terugverdiend.

Volgens minister Kajsa Ollongren (Wonen) wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder. “Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.”

De NHG is een garantie voor de geldverstrekker dat een evt. restschuld bij verkoop vergoed wordt als de woningbezitter niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen door scheiding, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner.

In 2020 weer meer hypotheek voor tweeverdieners
Naar alle waarschijnlijkheid kunnen tweeverdieners volgend jaar opnieuw een hoger hypothecair krediet krijgen. Dat komt omdat in 2020, voor de bepaling van het gezamenlijk toetsinkomen, het hoogste inkomen vermeerderd mag worden met 80% van het laagste inkomen. In 2019 is dit nog 70%.

Het toetsinkomen wordt gebruikt bij het bepalen van de financieringslast. Dit is het deel van het gezamenlijk inkomen dat daadwerkelijk voor de totale hypotheeklast gebruikt mag worden.

De laatste jaren zijn de criteria voor het verstrekken van hypothecair krediet voor tweeverdieners steeds verder verruimd. In 2016 werd het financieringslast percentage nog berekend op basis van het hoogste toetsinkomen vermeerderd met 50% van het lagere toetsinkomen.

Wat valt er nog meer te verwachten voor een hypotheek in 2020?
Er zijn plannen om de positie van de starter op de woningmarkt te verbeteren. Zo onderzoekt het kabinet de mogelijkheid om de overdrachtsbelasting van 2% voor starters af te schaffen. Vastgoedbeleggers zouden daarentegen juist meer gaan betalen. Henk Nijboer van de PvdA stelde voor om het tarief voor beleggers te verhogen naar 10%. Hoe men het onderscheid wil maken tussen een belegger en particulier koper is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is is dat het uitvoerbaar moet zijn voor de Belastingdienst. Notarissen en het Kadaster zouden dan een ondersteundende rol moeten spelen en duidelijk moeten maken wie een starter is en wie een belegger.

Een andere mogelijkheid die men overweegt is dat starters niet direct aflossing hoeven te betalen over hun volledige hypotheek. Een deel van de hypotheek wordt dan dus aflossingsvrij. Starters krijgen daardoor lagere lasten. Wel zouden dan de hypotheekregels moeten worden aangepast om ervoor te zorgen dat starters ook meer kunnen lenen.

De exacte regels en getallen voor de hypotheken in 2020 worden op Prinsjesdag, de 3e dinsdag in september, gepresenteerd. Eind oktober komt ook het Nibud met de nieuwste financieringslast tabellen. Pas dan weten we exact wat we in 2020 aan hypotheek lenen kunnen.
Lees ook: Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2020

Ja, ik wil graag een gratis hypotheekberekening


Wil je zelf direct een afspraak inplannen? Dat kan hier.

  • Het eerste gesprek is altijd gratis en vrijblijvend
  • We nemen alle tijd om je vragen te beantwoorden
  • Een afspraak buiten kantoortijden is ook mogelijk
HypotheekPlatform

Menu