Nieuws

Restschuld

De rente op een eventuele restschuld bij verkoop van een woning blijft 10 jaar lang aftrekbaar. Het is dan wel aan te bevelen om deze schuld dan ook af te lossen. Sowieso telt de restschuld mee voor de leencapaciteit voor een nieuwe woning. U kunt hierdoor dus minder lenen.
Lees verder

Startersleningen en Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Even was er sprake van dat startersleningen niet meer gebruikt konden worden in 2013 omdat men verplicht is om direct met het aflossen te beginnen. Bij een starterslening gebeurde dit pas een jaar later. Dit is inmiddels aangepast zodat ook in 2013 gebruik kan worden gemaakt van de starterslening. Bestaande spaar- en aflossingsvrije hypotheken met…
Lees verder

Soepelere regels voor het omzetten hypotheek

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een soepelere behandeling voor het omzetten van een aflossingsvrije hypotheek naar een spaarhypotheek. Iedereen die een aanvraag voor 1 april heeft gedaan (maar bv. is afgewezen vanwege de drukte), heeft nog tot 31 december dit jaar de tijd om het alsnog te regelen. Wel moet worden aangetoond middels…
Lees verder

Meer duidelijkheid over nieuwe hypotheekvorm

Geleidelijk aan wordt duidelijk wat de inhoud is van de hypotheekmaatregel in het nieuwe woonakkoord. Nog steeds geldt de verplichting om de hypotheek in 30 jaar (annuïtair of lineair) af te lossen om voor de hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen. Nieuw is de mogelijkheid van een tweede lening waarmee de maandlasten gedrukt kunnen worden. Deze…
Lees verder

Definitief woonakkoord

Afgelopen woensdag 13-02-2013 heeft minister Stef Blok van Wonen een woonakkoord bereikt met Eerste Kamer fracties van D66, SGP en CU. De bestaande hypotheekregels blijven vrijwel onveranderd. Nog steeds is een volledige en annuïtaire of lineaire aflossing in 30 jaar tijd de norm. Wel is het mogelijk om, zo laat het zich aanzien, een tweede…
Lees verder

CDA tegen strengere hypotheekregels voor starters

De Eerste Kamer fractie van het CDA dreigt de woningmarkt plannen van het kabinet te blokkeren. Zij zijn het niet eens met de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor starters, de huurverhogingen en de extra heffing voor woningcorporaties. Het CDA wil dat starters op de woningmarkt niet langer verplicht worden om hun hypotheek in 30 jaar…
Lees verder

Meer hypotheek bij verwachte loonstijging

Aspirant-kopers die redelijkerwijs kunnen verwachten dat zij op termijn in inkomen zullen stijgen, kunnen een hogere hypotheek krijgen. Dit voorstel is gedaan door minister Dijsselbloem (financiën) en Blok (wonen). De normen voor het afsluiten van een hypotheek zijn volgens hen te streng geworden en zij willen met dit voorstel vooral de starters die een goed…
Lees verder

Woningeigenaren die hun aflossingsvrije hypotheek willen omzetten naar een bankspaar- of beleggingshypotheek, krijgen daarvoor meer tijd. De termijn daarvoor wordt verlengd tot 1 april 2013. Oorspronkelijk kon dit alleen maar tot en met 31 december van dit jaar worden omgezet. Maar vrijwel alle geldverstrekkers en banken hadden hier geen capaciteit meer voor. Op aandringen van diverse partijen, waaronder vereniging Eigen Huis, is de termijn hiervoor verlengd.

Omdat veel woningen in waarde zijn gedaald en sommige eigenaren mogelijk met een restschuld kunnen blijven zitten, kan het verstandig zijn om een hypotheek met een stukje vermogensopbouw (ter aflossing) te nemen.

Overigens is het voor (gedeeltelijk) aflossen niet noodzakelijk om een hypotheek om te zetten. Ook op een aflossingsvrije hypotheek mag afgelost worden. Meestal is dit gebonden aan een maximum van 10% van de hoofdsom per jaar, maar afhankelijk van de rentehoogte en andere condities mag dit ook meer zijn. Wel kan een bankspaar hypotheek fiscaal voordeliger uitpakken.